יום ה', ה’ באלול תשע”ח
חוזר המנהל בדבר איסור היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל חופשות בארץ מעבר ליום לימודים אחד
חוזר זה מתייחס באופן מפורט להיעדרויות הנמשכות מעבר ליום לימודים אחד בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל חופשות בארץ.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 467
עדכונים תשע"ג   |  עדכונים תשע"ד   |  עדכונים תשע"ה   |  עדכונים תשע"ו   |  עדכונים תשע"ז
דבר המנהל
עדכונים
מבנה תיכון מיתרים
חזון מיתרים
תקנון מיתרים
לוח צלצולים
יזמים צעירים
ועד הורים
טפסים
תכניות עבודה
חומרי לימוד
המתן. בטעינה...