יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
ערב הורים רבע ראשון - ביום רביעי 25.10.2017 בשעות 16:00 – 20:00
לקראת סיומו של הרבע הראשון של שנת הלימודים תשע"ח, נקיים ערב הורים – מפגש אישי עם מחנך/ת הכיתה של בנכם/בתכם.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 5
חוזר המנהל בדבר איסור היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל חופשות בארץ מעבר ליום לימודים אחד
חוזר זה מתייחס באופן מפורט להיעדרויות הנמשכות מעבר ליום לימודים אחד בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל חופשות בארץ.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 120
עדכונים תשע"ג   |  עדכונים תשע"ד   |  עדכונים תשע"ה   |  עדכונים תשע"ו
מכתב לתלמידי והורי מיתרים מאת הועד המרכזי
סיום שנת הלימודים תשע"ז הוא נקודת ציון חגיגית המסיימת את הצמחת התיכון. אנחנו, חברי ועד ההורים המרכזי המלווה את תהליך הצמיחה מקרוב, מבקשים להודות לכל אחד ואחת מחברי הצוות על עבודתכם המסורה והחשובה. במהלך השנה נחשפנו לתוכניות פדגוגיות וחינוכיות המתגבשות בביה"ס, אשר יתחילו לפעול כבר בשנת הלימודים הקרובה. אנו מתרשמים מאד ממהלכים אלה ומברכים עליהם.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 80
דבר המנהל
עדכונים
מבנה תיכון מיתרים
חזון מיתרים
תקנון מיתרים
לוח צלצולים
יזמים צעירים
ועד הורים
טפסים
תכניות עבודה
חומרי לימוד
המתן. בטעינה...