יום ו', ג’ בשבט תשע”ח
חוזר המנהל בדבר איסור היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל חופשות בארץ מעבר ליום לימודים אחד
חוזר זה מתייחס באופן מפורט להיעדרויות הנמשכות מעבר ליום לימודים אחד בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל חופשות בארץ.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
עדכונים תשע"ג   |  עדכונים תשע"ד   |  עדכונים תשע"ה   |  עדכונים תשע"ו   |  עדכונים תשע"ז