יום ו', ג’ בשבט תשע”ח
ערבית, מד"ח, מדעי מחשב, סייבר, אומנות, ביולוגיה, גאוגרפיה, מדעי בריאות, פיזיקה, תאטרון, תקשורת

שלום רב, לנוחיותכם רצ"ב קישור למצגות של ההגברות השונות שהוצגו בערב ההורים הגברת מדעי המחשב וסייבר.pdf מגמת מדעי החברה.pdf הגברת ערבית.pdf הגברת אומנות.pdf מגמת גיאוגרפיה.pdf הגברת ביולוגיה.pdf מגמת מערכות בריאות.pdf מגמת תיאטרון.pdf מגמת תקשורת.pdf מגמת פיזיקה.pdf