יום ו', ג’ בשבט תשע”ח
מהיום תלמידי כיתות ז' ועד יב' יוכלו להתחזק במקצועות:מתמטיקה, אנגלית ולשון ללא עלות עבורם, בזמן ובמקום המתאים להם