יום ו', ג’ בשבט תשע”ח
לקראת סיומו של הרבע הראשון של שנת הלימודים תשע"ח, נקיים ערב הורים – מפגש אישי עם מחנך/ת הכיתה של בנכם/בתכם.

‏כ"ג תשרי תשע"ח ‏13 אוקטובר 2017 לכבוד הורי התלמידים בית ספר מיתרים ברנקו-וייס שלום וברכה, הנדון: ערב הורים רבע ראשון - מפגש אישי עם מחנך/ת בנכם/בתכם יום רביעי 25.10.2017 בשעות 16:00 – 20:00 לקראת סיומו של הרבע הראשון של שנת הלימודים תשע"ח, נקיים ערב הורים – מפגש אישי עם מחנך/ת הכיתה של בנכם/בתכם. מטרת המפגש הינה בחינה והבנה משותפת של המקום בו נמצא/ת בנכם/בתכם בתחילת שנת הלימודים ומהם הנושאים והתחומים בהם חשוב להתמקד במהלכה של שנת הלימודים. אנו רואים חשיבות רבה לשיח ולדיאלוג הישיר אתכם ההורים ולפיכך נרצה שהמפגש כולו או לפחות חלקו יתקיים בהרכב של מחנך – הורים בלבד. בשעות 16:00 – 20:00 יהיו בבית הספר גם מורי המקצועות השונים (שאינם משמשים כמחנכי כיתות), וניתן יהיה להיפגש גם איתם. מחנכי הכיתות יתאמו את המועד המדויק לפגישה האישית עם כל הורי תלמיד/ה. ניתן יהיה להסדיר את תשלומי ההורים במזכירות בין השעות 16:00 – 19:00. בברכה ובצפייה להגעתכם הנהלת בית הספר